Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7115
Przetargi archiwalne z 2005 r.


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2005-03-14

 Nazwa pozycji Data
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2005-01-10
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów spożywczych w/g załączników zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2005-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Wyłonienie wykonawcy do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie braku miejscowego planu zagospodarowania. 2005-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi związane z bieżącym utrzymaniem miasta w zakresie ... 2005-01-20
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż działki nr 1279/2 o pow. 0,0426 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Fabrycznej. 2005-02-03
Przetarg nieograniczony na budowę sortowni odpadów komunalnych i stacji przeładunkowej odpadów w Ustrzykach Dolnych 2005-10-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę samochodu osobowego kombi 9 miejscowego przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku. 2005-10-20
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie ścinki, wyróbki i zrywki drewna wyznaczonego w lesie gminnym Gminy Ustrzyki Dolne w sołectwie Ropienka w ilości około 600 m3 2005-02-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Ustianowa Górna ... 2005-02-22
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Ustrzyki Dolne ul. Wyzwolenia. 2005-10-20
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony 2005-10-11
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu gorącego posiłku dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy - miasto Ustrzyki Dolne . 2005-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup sprzętu komputerowego 2005-11-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: boksu garażowego o powierzchni 19 m2, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada wraz z częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1200/6 2005-03-24
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony 2005-10-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: działki nr 284/2 o powierzchni 1.97 ha położona w Łobozewie Dolnych – do użytkowania rolniczego 2005-03-24
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony 2005-10-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków transportowych. 2005-12-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony 2005-10-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: działki nr 1768 i 1769 o łącznej powierzchni 0.4451 ha położone w Ustrzykach Dolnych – do użytkowania rolniczego 2005-03-24
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: jednego miejsca z przeznaczeniem pod ustawienie garażu o powierzchni 18 m2 , wydzielonego z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 976 o powierzchn 2005-03-24
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jamnej Górnej. 2005-10-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Ustianowa Górna ... 2005-03-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne ... 2005-03-30
Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m-ci Brzegi Dolne w obszarze objętym Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXII/155/04 z dnia 16.07.2004 pod nazwą „ BRZEGI DOLNE II” 2005-09-14
Przetarg nieograniczony - Wydział Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na: - dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb 9 szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne , na sezon grzewczy 2005/2006 w ilości ogółem 140.000.- litrów. 2005-09-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości - działek położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ... 2005-04-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok - Krościenko - Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29-go Listopada od km 39+893 do km 40+093 strona lewa - 2005-04-06
Przetarg nieograniczony - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: - dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „ orzech” w ilości 160 2005-09-08
Przetarg nieograniczony - zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2005-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wyłonienie wykonawcy do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ... 2005-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wykonanie elewacji i docieplenia ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2005-04-07
Przetarg nieograniczony - wykonanie remontu dróg gminnych w Brelikowie i Leszczowatym 2005-09-17
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych: przetarg ofertowy na najem garażu 2005-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Cmentarz komunalny” w m-ci Brzegi Dolne ... 2005-04-14
Ogłoszenie Burmistrza - opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarwoania Przestrzennego - Brzegi Dolne II i Strwiążyk V 2005-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne ... 2005-04-19
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych: przetarg ofertowy na najem lokalu 2005-12-16
Przetarg nieograniczony - dwa boksy garażowe o powierzchni 19 m2 każdy, położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29-go Listopada wraz z częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1200/6 2005-08-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Centrum Kulturalne Wsi ... 2005-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu o nazwie: Remont Ustrzyckiego Domu Kultury: tworzenie zaplecza konferencyjno-warsztatowego w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2005-05-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 2005-12-08
Przetarg nieograniczony na dzierżawę: - działki nr 1114 o powierzchni 0.7495 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Nadgórnej – do użytkowania rolniczego 2005-08-12
Przetarg nieograniczony - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Budowa wodociągu ” w m-ci Stańkowa 2005-08-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne ... 2005-05-06
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu: pn. ”Organizację zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie prowadzenia klubu sportowego na terenie miasta Ustrzyki Dolne ... 2005-12-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Cmentarz komunalny” w m-ci Brzegi Dolne ... 2005-05-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek 2005-12-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Przebudowa Rynku - pierzeja południowa 2005-05-19
Gazeta Bieszczadzka Regionalne Czasopismo Samorządowe w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi związane z przygotowaniem do druku ... 2005-12-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne ... 2005-05-20
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku mieszkalnego Konopnickiej nr 4. 2005-05-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2005-11-28
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu, wraz z naprawą kominów i wymianą elementów konstrukcji dachu. 2005-05-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę miejsc postojowych i parkingowych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych 2005-11-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 131/2 2005-11-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne ... 2005-05-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont elewacji budynku przy ulicy Rynek 3” w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2005-05-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Dwernickiego strona prawa na odcinku od km 0+942,50 do km 1+ 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. 2005-06-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci kwalifikowane przez MGOPS. 2005-06-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Hala sportowa” w m-ci Ustrzyki Dolne. 2005-06-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont elewacji budynku przy ulicy Rynek 3” w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2005-06-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę sortowni odpadów komunalnych i stacji przeładunkowej odpadów 2005-10-12
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości : Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 dla której prowadzona jest Księg 2005-06-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Budowa wodociągu ” w m-ci Stańkowa ... 2005-06-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 1114 o powierzchni 0.7495 ha położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Nadgórnej – do użytkowania rolniczego... 2004-12-21
Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji ogłasza przetarg nieograniczony na: wydanie materiałów promocyjnych z terenu Ustrzyki Dolne i Stary Sambor 2005-07-01
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawa oleju napędowego i benzyn w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilości: - olej napędowy 2005-07-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu ulicy Łukasiewicza ... 2005-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont elewacji budynku przy ulicy Rynek 3” w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2005-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2005-07-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka Górna ... 2005-07-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: drogi rolniczej nr 410 w miejscowosci Równia; drogi rolniczej nr 391 w miejscowości Nowosielce Kozickie ... 2005-07-26
Zespół Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów żywnościowych. 2005-08-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Aktywizacja społeczno-gospodarcza Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne poprzez remont biblioteki” w m-ci Ustrzyki Dolne . 2005-07-08
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie docieplenia styropianem gr. 10 cm stropu ostatniej kondygnacji na poddaszu użytkowym na budynku wielorodzinnym przy ulicy Chopina 1. 2005-07-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: działka nr 288 o powierzchni 0.20 ha położona w Bandrowie – do użytkowania rolniczego ... 2005-07-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: działka nr 662 o powierzchni 0.13 ha położona w Wojtkowej – do użytkowania rolniczego ... 2005-07-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego ... 2005-08-01


  Ilość odwiedzin: 355588