Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   37/2005
  Nazwa pozycji   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawa oleju napędowego i benzyn w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilości: - olej napędowy
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o.
w Brzegach Dolnych,
38-700 Ustrzyki Dolne 38-700 Ustrzyki Dolne

ZAPRASZA  

Do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 60.000 tys. EURO, prowadzonego zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju napędowego i benzyn w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilości:

- olej napędowy
62.000 l
- benzyna
1.000 l

Podane wielkości zamówienia mogą różnić się o plus, minus 10% w zależności od panujących warunków atmosferycznych , szczególnie w okresie zimowym. Dostawca jednocześnie udostępni elektroniczny system kart paliwowych umożliwiających automatyczne rozliczania zużycia paliw przez poszczególne środki transportowe Zamawiającego.
Jakość oferowanych paliw winna odpowiadać obowiązującym w tym zakresie polskim normom.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -Stanisław Kozłowski.
Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia do godz. 9:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art.. 22 ust. 1 Ustawy - prawo o zamówieniach publicznych.

Zarząd MPGK Sp. z o.o w Brzegach Dolnych.

 

 
  Data publikacji   2005-07-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Prezes Zarządu MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych Marian Stebnicki
 
  Ilość odwiedzin: 659830