Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   19/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne ...
 


Ogłoszenie
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne. Przedmiot przetargu:

 1. Drewno tartaczne sosna w ilości 18,40 m3 i drewno tartaczne jodła w ilości 410,00 m 3 znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Ropienka.
 2. Cena wywoławcza za 1m3 – 231 zł. /dwieście trzydzieści jeden złotych brutto/
 3. Wysokość wadium wynosi:
  – 9.885 zł /dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych/.
 4. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych – 7 zł /siedem złotych/.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2005 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim, sala narad na parterze.
 6. Warunki przetargu:
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Miejskiego wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
  Wadium przepada jeżeli:
 • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.

Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń.

 

 
  Data publikacji   2005-04-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 659756