Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   33/2005
  Nazwa pozycji   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości : Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 dla której prowadzona jest Księg
 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne

ogłasza i przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości :

Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr 32387 przez Sąd Rejonowy w Lesku , Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych

Działka jest zabudowana budynkiem garażowo-usługowym , murowanym , wolnostojącym , jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 621,8m2 . Nieruchomość jest położona w Ustrzykach Dolnych przy ul.Fabrycznej , przy drodze wojewódzkiej Ustrzyki Dolne –Ustrzyki Górne , nieopodal drogi krajowej Ustrzyki Dolne - Granica Państwa z Ukrainą Działka wolna jest od obciążeń i zobowiązań .
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z budynkiem – 169.000 zł z tego :
- wartość działki - 48.800 zł
-wartość budynku - 120.200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2005 r o godz. 11. 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1 , w sali nr 13.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych , lub na konto bankowe nr 50 1240 2366 1111 0000 3325 6964, najpóźniej do dnia 8 lipca 2005 r .

Wpłacone wadium zostanie :

  • zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg
  • zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się na podany w/w rachunek bankowy , przed zawarciem aktu notarialnego . W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości, opisanych w ogłoszeniu wadium zaliczone na poczet nabycia ulega przepadkowi.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Brzegach Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny .

 

 
  Data publikacji   2005-06-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Prezes Zarządu MPGK sp z o.o. w Brzegach Dolnych Marian Stebnicki
 
  Ilość odwiedzin: 356123