Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   47/2005
  Nazwa pozycji   Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jamnej Górnej.
 

O G Ł O S Z E N I E

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr IX/66/95 z 27 kwietnia 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:
- przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

1) Działka nr 7 o pow. 16,21 ha, położona w Jamnej Górnej uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20403 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne, wolna od obciążeń ...

 
  Data publikacji   2005-10-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 356213