Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 14169


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2010-01-05

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego... 2010-12-17
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej... 2010-12-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-12-07
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-12-07
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych... 2010-12-06
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne... 2010-11-26
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-11-26
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego... 2010-11-26
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji przy ul. Bieszczadzkiej... 2010-11-24
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni zdrowia wraz ze zmianą jego użytkowania na przedszkole czter 2010-11-18
Gmina Ustrzyki Dolne OGŁASZA konkurs na nabór partnera do realizacji projektu pn. ”Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrze 2010-10-11
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich... 2010-11-04
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i budowie drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym... 2010-11-04
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-10-22
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych na dzierżawy z przeznaczeniem pod ustawienie garaży 2010-10-22
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-10-21
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia, iż zamierza rozpocząć przebudowę drogi gminnej nr 119225 R – ulica Wyzwolenia na odcinku od km 0+000 – do km 0+361 tj. od ulicy Rynek do połączenia z ulicą Pionierską, przebiegającej na terenie miasta Ustrzyki 2010-10-22
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-10-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-10-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-10-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-10-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-10-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącego garażu... Przebudowie istniejącego budynku... 2010-09-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-09-13
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-09-03
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozszerzeniu zakresu koncesji nr 207/94 o działalność związana wtłaczaniem wód złożowych do złoża Wańkowa... 2010-09-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-08-30
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego 2010-07-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem pod ustawienie garaży. 2010-07-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. 2010-07-14
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-07-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul Pionierska 8 2010-07-12
Ogłoszenie Burmistrz Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza... 2010-07-05
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-06-29
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-06-24
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-06-24
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz.612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ogłas 2010-06-21
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-06-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-06-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-06-02
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-06-02
Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 2010-06-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-05-28
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów 2010-05-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-05-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Równi, Równia 53 2010-05-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul Pionierska 8 2010-05-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży... 2010-05-07
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcji drewna kominkowego... 2010-04-29
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-04-28
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. 2010-04-22
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne... 2010-04-16
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. 2010-04-08
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-04-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie budynku inwentarskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na alę widowiskową... w m-ci Moczary 2010-03-03
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2010-03-02
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2010-04-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie, rozbudowie trybun stadionu sportowego wraz z ciągami pieszych. 2010-01-20
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2010-01-18
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy ... 2010-01-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie, ze zmiana sposobu użytkowania z budynku biurowego na mieszkalny... 2010-01-06
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne... 2010-01-05


  Ilość odwiedzin: 1952421