Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 24 grudnia 2010 r. do dnia 08 lutego 2010 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

1) w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej:

  • działka nr 202/14 o pow. 0,2276 ha, położona w Trójcy,

2) w formie bezprzetargowej na rzecz osoby której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w oparciu o art.34 ust. 1 cyt. wyżej ustawy oraz art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego:

  • działki położone w Trójcy, oznaczone nr 212/10 o pow. 0,0318 ha i nr 212/11 o pow. 0,0960 ha.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-12-13  

 
  Data publikacji   2010-12-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 150413