Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 11 czerwca 2010 r. do 02 lipca 2010 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie- na czas nieokreślony:

 • w formie przetargu ustnego nieograniczonego :
 1. część działki nr 7/3 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.8655 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu ,  
 2. część działki nr 7/8 o powierzchni 49 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 2, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 3. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 4. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 5. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 6. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 6, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 7. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 7, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 8. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 8, położonej we wsi Trzcianiec – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
 9. działka nr 585/1 o powierzchni 0.4591 ha, położona we wsi Wojtkówka - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 10. część działki nr 875 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 11. część działki nr 875 o powierzchni 110 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 2, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 12. część działki nr 875 o powierzchni 90 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 13. część działki nr 875 o powierzchni 130 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 14. część działki nr 875 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0535 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Słonecznej – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
 • w formie bezprzetargowej:  
 1. część działki nr 286 o powierzchni 270 m2 (ogólna powierzchni działki 1.27 ha), położonej we wsi Bandrów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości przyległej.

Ustrzyki Dolne, dnia 02.06.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-06-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 150475