Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 28 maja 2010 r. do 18 czerwca 2010 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego :
    • część działki nr 1681 o powierzchni 0.7206 ha (ogólna powierzchnia działki 0.9206 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony,
  2. w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela kiosku:
    • część działek nr 1355 i 1356 o łącznej powierzchni 16 m2 położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy J.Korczaka na Zielonym Rynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – do dnia 31 grudnia 2011 r.

Ustrzyki Dolne, dnia 20.05.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-05-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 150638