Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 10 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:  

  • działka nr 469 o powierzchni 0.0504 ha położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola – z przeznaczeniem na cele rolnicze na czas nieokreślony,
  • część działki nr 577/10 o powierzchni 0.61 ha (ogólna powierzchnia działki 1.2456 ha ) położonej we wsi Wojtkówka – z przeznaczeniem na cele rolnicze na czas nieokreślony.

2. w formie bezprzetargowej:

  • jedno miejsce pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy, położone na częściach działek nr 1382 i 1368/9 o łącznej powierzchni 100 m2 (ogólna powierzchnia działek 0.1478 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek na okres jednego sezonu od dnia 01.05.2011 r. do dnia 31.10.2011 r. – na rzecz właścicieli lub dzierżawcy lokalu użytkowego położonego w budynku nr 25 z przeznaczeniem gastronomicznym.

Ustrzyki Dolne, dnia 01.12.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-12-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 106600