Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 22 stycznia 2010 r. do dnia 08 marca 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Na rzecz najemców:  
  • lokale mieszkalne położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Fabrycznej oznaczone nr nr: 29/39, 29/5, 29/45, 29/43,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Gombrowicza nr 39/15,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 1 Maja 16/2,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 1 Maja 18/4,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 7/7,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Placu Chopina 6/8.
 2. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:  
  • działka nr 1900/1 o pow. 0,4491 ha wraz z budynkami byłego „Domu Górnika” położona w Ustrzykach Dolnych.
 3. W formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zabudowanej nieruchomości przyległej:  
  • działki nr nr: 289/2 i 164/4 o łącznej pow. 0,05 ha, położone w Łodynie.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-01-13  

 
  Data publikacji   2010-01-18


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 150487