Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 23 lipca 2010 r. do dnia 06 września 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców:

  • Lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Przemysłowej nr 16/12,
  • Lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy Placu Chopina nr 1/1.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-07-14  

 
  Data publikacji   2010-07-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 780680