Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 09 lipca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie- na czas nieokreślony:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. działka nr 1331 o powierzchni 0.0608 ha położona j w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Nadbrzeżnej – z przeznaczeniem na cele rolnicze,
  2. część działki nr 32 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.36 ha ) położonej we wsi Moczary – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,
  3. część działki nr 732/7 o powierzchni 300 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.3933 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 1 Maja - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  4. część działki nr 285 i część działki nr 286 o łącznej powierzchni 1.00 ha położonych we wsi Bandrów (ogólna powierzchnia działek 2.06 ha) z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, zgodnie z załącznikiem graficznym do dzierżawy,
  5. część działki nr 135 o powierzchni 1000 m2 (ogólna powierzchni działki 0.53 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
  6. część działki nr 135 o powierzchni 700 m2 (ogólna powierzchni działki 0.53 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 2 - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
  7. część działki nr 135 o powierzchni 1600 m2 (ogólna powierzchni działki 0.53 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 3 - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
  8. część działki nr 154 o powierzchni 700 m2 (ogólna powierzchni działki 1.08 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
  9. część działki nr 154 o powierzchni 5100 m2 (ogólna powierzchni działki 1.08 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 2 - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego

Ustrzyki Dolne, dnia 30.06.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-07-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 142866