Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

  • Działka nr 183 o pow. 0,28 ha, położona we wsi Stańkowa

Wydzierżawienie w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargowej. W/w wykaz zostanie wywieszony na okres trzech tygodni tj. od dnia 26.11.2010 r. do dnia 20.12.2010 r.

Ustrzyki Dolne dnia 16.11.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-11-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 106680