Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 14 maja 2010r. do dnia 28 czerwca 2010r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży:

1) Na rzecz najemców

  • lokale mieszkalne położone w Bandrowie, oznaczone nr nr 53/1 i 53/2.

2) Na rzecz użytkownika wieczystego

  • działki nr nr: 1877 i 1878 o łącznej pow. 0,2235 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
  • działka nr 2729 o pow. 0,1094 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.

3) W formie przetargu ustnego  

  • działka nr 373 o pow. 0,0871 ha, położona w Łobozewie Dolnym.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-05-05  

 
  Data publikacji   2010-05-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 150538