Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 09 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do sprzedaży:

 1. W formie bezprzetargowej na rzecz najemców:
  • lokal mieszkalny nr 1/2 położony w Trzciańcu,
  • budynek mieszkalny wraz z działką nr 272 o pow. 0,1339 ha, położony w Krościenku,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 1 Maja nr 27/5,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Przemysłowej nr 16/7.
 2. W formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości sąsiedniej:
  • działka nr 386/1 o pow. 0,0024 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.
 3. W formie bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości:
  • udział w ½ części w działce nr 1464 o pow. ogólnej 0,4334 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-06-28  

 
  Data publikacji   2010-06-29


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 143048