Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 30 kwietnia 2010 r. do dnia 14 czerwca 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

  • lokale mieszkalne położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 1 Maja oznaczone nr nr: 18/7 i 18/8.
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka nr 5/24
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Naftowej nr 4/8,
  • lokal mieszkalny położony w Trzciańcu nr 18/2.
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Gombrowicza nr 39/38.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-04-21  

 
  Data publikacji   2010-04-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 150360