Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych...
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Gmina Ustrzyki Dolne reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, działającego z upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.11.2008 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2011 roku.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej przez MGOPS w Ustrzykach Dolnych, w związku z realizacją Uchwały Nr XXII/152/04 z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie: zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: *
    a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210 300, 00 zł
    b) specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,w tym zajęcia rehabilitacyje i rewalidacyjno - wychowawcze – 77 100,00 zł
    W 2009 roku koszt realizacji w/w. zadania wyniósł 247 532,00 zł. W 2010 r. przewidywany koszt wykonania w/w. zadania wynosi 217 982,00 zł.
  2. Szczegółowe warunki i termin realizacji zadania oraz przyznawania dotacji zostaną ustalone w umowie określającej zasady realizacji zadania.

Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu.

 

 
  Data publikacji   2010-12-06Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 142686