Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 28 maja 2010 r. do dnia 12 lipca 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do sprzedaży:

  • działka nr 258/6 o pow. 0,0878 ha, położona w Łobozewie Górnym.

Sprzedaż działki nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela zabudowanej nieruchomości sąsiedniej – na polepszenie warunków jej zagospodarowania.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-05-20  

 
  Data publikacji   2010-06-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 150271