Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 25 czerwca 2010 r. do 16 lipca 2010 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie- na czas nieokreślony:

 • w formie przetargu ustnego nieograniczonego:  
 1. część działki nr 1957/4 o powierzchni 200 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0264 ha ) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowa
  - z przeznaczeniem na cele rolnicze ,
 2. działka nr 1779 o powierzchni 0.3615 ha położona w Ustrzykach Dolnych
  - z przeznaczeniem na cele rolnicze,
 3. część działki nr 328 o powierzchni 550 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.2218 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej
  – z przeznaczeniem na cele rolnicze,
 4. część działki nr 328 o powierzchni 500 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.2218 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 2, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej
  – z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 • w formie bezprzetargowej:  
 1. część działki nr 328 o powierzchni 0.0690 ha (ogólna powierzchni działki 0.2218 ha), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Stokowej
   – na rzecz właściciela obiektu tymczasowego, usytuowanego na gruncie Gminy Ustrzyki Dolne.

Ustrzyki Dolne, dnia 09.06.2010 r.  

 
  Data publikacji   2010-06-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 105741