Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 03 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczony7ch do sprzedaży:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego – działka oznaczona nr 2771/1 o pow. 0,00405 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek,
  2. na rzecz najemców:
    • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza nr 39/35,
    • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Pionierskiej nr 6/16,
    • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych przy Placu Chopina nr 7/1.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-08-23

  Ilość odwiedzin: 143499