Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 11 czerwca 2010 r. do 26 lipca 2010 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
    • nieruchomość zabudowana „Ośrodkiem Wypoczynkowym Trójca” składająca się z działek nr nr: 202/4,202/5 209/1 218/1 o łącznej pow. 3,97 ha, położona w Trójcy.
  2. w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:  
    • lokale mieszkalne położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Fabrycznej, oznaczone nr nr: 14/4,14/5,29/18,
    • okal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 4/31.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-06-02  

 
  Data publikacji   2010-06-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 150850