Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia, iż zamierza rozpocząć przebudowę drogi gminnej nr 119225 R – ulica Wyzwolenia na odcinku od km 0+000 – do km 0+361 tj. od ulicy Rynek do połączenia z ulicą Pionierską, przebiegającej na terenie miasta Ustrzyki
 

Ustrzyki Dolne dn.2010-10-20

IGP-7040/248 /2010

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ustrzyki Dolne , stosownie do art.39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr.19, poz.115 z późn. zm.) zawiadamia, iż zamierza rozpocząć przebudowę drogi gminnej nr 119225 R – ulica Wyzwolenia na odcinku od km 0+000 – do km 0+361 tj. od ulicy Rynek do połączenia z ulicą Pionierską, przebiegającej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, powiat Bieszczadzki, woj. Podkarpackie.

W związku z powyższym, prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 30 grudnia 2010r o godz.1530.

Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne ( sekretariat).

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 39, ust.6, pkt.2 Ustawy o drogach publicznych, w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Gmina Ustrzyki Dolne nie będzie lokalizowała w/w kanału w pasie drogowym.

Burmistrz mgr inż.
Henryk Sułuja  

 
  Data publikacji   2010-10-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Barbara  Sudoł
 
  Ilość odwiedzin: 142940