Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 29 października 2010 r. do dnia 14 grudnia 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży

 1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 7/12 o pow. 0,0919 ha, położona w Trzciańcu,
  • działki nr nr: 238/13, 238/14, 238/15, 238/16, 238/17, 238/18, 238/19, 238/20, 238/21, 238/22, 238/23, 238/24, 238/25, 238/26 i 238/27 o powierzchni 0,0021 ha
   każda, położone w Ustrzykach Dolnych -przeznaczone pod budowę garaży.
 2. w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej:
  • działka nr 326/1 o pow. 0,0253 ha, położona w Wojtkowej,
 3. w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:
  • lokal mieszkalny położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 5/12,
  • lokal mieszkalny położony w Bandrowie nr 53/3.

Ustrzyki Dolne, dnia 2010-10-14  

 
  Data publikacji   2010-10-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 142744