Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 12215


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2009-01-05

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów... 2009-12-16
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-12-11
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. 2009-12-02
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2009-11-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-11-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta ds. wniosków pomocowych z UE w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2009-11-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 2009-11-13
O G Ł O S Z E N I E Gmina Ustrzyki Dolne , prosi zainteresowane osoby o złożenie oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych 2009-11-05
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-10-30
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-10-30
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2009-10-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2009-10-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych dot. przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą : uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne. 2009-10-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-10-01
OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września1991 r. informuję, że w tut. Urzędzie ( pokój numer 17) są wyłożone do wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych. 2009-09-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców. 2009-09-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowe drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+225 km w m-ci Ustrzyki Dolne... 2009-08-21
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 2009-08-20
Agencja Nieruchomości Rolnych -Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych podają do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP oraz do zasobu mienia komunalnego Gminy Ustrzyki Dolne, -przeznaczonych do sprzedaży. 2009-08-12
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-08-20
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 2009-08-06
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2009-08-06
Ogłoszenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania -Zielone Bieszczady- o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Biura LGD 2009-08-04
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do zmiany obowiązujacego Miejscowego Planu Zagospodarowaniu Przestrzennego Jamna Górna - Arłamów 2009-07-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce i montażu dwóch zbiorników ropy naftowej w m-ci Łodyna. 2009-07-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2009-07-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie... mostu na rzece Wiar w ciągu drogi nr 890. 2009-07-13
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 2009-07-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami… 2009-07-10
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2009-07-09
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców. 2009-07-09
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2009-07-09
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-07-09
Ogłoszenie: Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia dla trzech grup... 2009-07-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców. 2009-07-09
Ogłoszenie: Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego pełnienie na czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót kanalizacyjnych ( sanitarna i deszczowa)... 2009-06-30
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami… 2009-06-29
Ogłoszenie: Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa funkcjonalności komunikacy 2009-06-25
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:przebudowie budynku oraz budowie kompleksu sportowego BZSZ 2009-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu energooszczędnej suszarni drewna na dz. nr ew. 1899 w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-06-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych na podstawie art. 36a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Równi 2009-05-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych na podstawie art. 36a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2009-05-28
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ze stacja uzdatniania wody i zbiornikiem wyrównawczym w m-ci Stańkowa oraz Dźwiniacz Dolny 2009-05-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie Parku pod Dębami w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-05-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy krytej pływalni 2009-05-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącej szkoły publicznej w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-05-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji... polegającą na: budowie budynku warsztatu... 2009-05-11
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami… 2009-04-28
Ogłoszenie: Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa warunków bezpieczeństwa... 2009-04-03
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami… 2009-03-18
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym) przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-02-13
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami… 2009-01-22
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowie konstru 2009-01-12
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców. 2009-01-05


  Ilość odwiedzin: 1952526