Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Agencja Nieruchomości Rolnych -Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych podają do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP oraz do zasobu mienia komunalnego Gminy Ustrzyki Dolne, -przeznaczonych do sprzedaży.
 

Agencja Nieruchomości Rolnych -Oddział Terenowy w Rzeszowie
oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych

podają do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa oraz do zasobu mienia komunalnego Gminy Ustrzyki Dolne, - przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży będą zabudowane nieruchomości „Ośrodka Wypoczynkowego w Trójcy wraz z gruntami” o ogólnej powierzchni 51,83 ha, położone w miejscowości Trójca, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, na które składają się opisane poniżej (załącznik "Pełny tekst ogłoszenia") składniki mienia wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz składniki mienia stanowiące własność Gminy Ustrzyki Dolne.

Łączna cena nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi 10.895.100,00 zł.(brutto)(słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), w tym:

  • cena składników mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosi 5 686.000, 00 zł. (w tym VAT 660 510,40 zł.)
  • cena składników mienia Gminy Ustrzyki Dolne wynosi 5.209.100,00 zł.

Termin, miejsce, rodzaj i szczegółowe warunki przetargu na sprzedaż wymienionych nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Bliższe informacje o nieruchomościach podanych w wykazie, można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13, tel. 017 8537867 oraz w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, tel. 013 460 80 13, e-mail: geodezja@ustrzyki-dolne.pl. Rzeszów – Ustrzyki Dolne, dnia 12 sierpnia 2009 r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 
  Data publikacji   2009-08-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 106580