Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 11 grudnia 2009 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne:

 1. przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:  
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Gombrowicza nr 39/42,  
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 1 Maja 16/3,  
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 1 Maja 41/2,  
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 4/27,  
 2. przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:  
  • oznaczonej działkami nr nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 ha (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych.  

Ustrzyki Dolne, dnia 2009-11-26  

 
  Data publikacji   2009-11-27


Osoba, która stworzyła pozycję:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106518