Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych dot. przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą : uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne.
 

ZP-340/44/2009

O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą : uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne – budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej.

Gmina Ustrzyki Dolne , ul. Kopernika 1 informuje , że postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w części dotyczącej nadzór w branży elektrycznej unieważniono , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych – wystąpiła istotna zmiana okoliczności , powodująca , że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć , wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy – zrezygnował.

Otrzymują :
1 x Tablica ogłoszeń
1 x strona internetowa
1 x a/a  

 
  Data publikacji   2009-10-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 105108