Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowie konstru
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ustrzyk Dolnych działając na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (jedn. tekst. Dz. U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227),

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr 39/2008/B danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna odcinkami w km 0+000 - 10+800 na dz. nr ew. 310, 311 w miejscowości Ustianowa Dolna, dz. nr ew. 475, 217, 268, 253 w miejscowosci Łobozew Dolny, dz. nr ew. 331, 337, 349, 350, 330, 293, 291/2, 184 w miejscowości Łobozew Górny, dz. nr ew. 28,64,345, 353, 131, 193, 192, 30/2, 299, 82, 350, 135/2, 174 Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne.

Ustrzyki Dolne, 2008-12-31

 
  Data publikacji   2009-01-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 105066