Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

Część działki nr 7/8 o powierzchni 18 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha) położonej we wsi Trzcianiec stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.

W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 30500 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej część działki stanowi użytek: B/ PsIV.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość została ustalona na kwotę 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych ) plus 22 % podatku VAT w stosunku rocznym, a minimalna wysokość postąpienia w przetargu o kwotę 10 zł. (słownie: dziesięć zł.).

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 stycznia 2010 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13. 

 
  Data publikacji   2009-12-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 707071