Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami…
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 23 stycznia 2009 r. do 13 lutego 2009 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

– formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. dwa miejsca nr 1 i nr 2 pod usytuowanie gastronomicznych ogrodów sezonowych bez stałej zabudowy położonych na części działki 1383 o powierzchni 100 m2 każdy ( ogólna powierzchni działki 0.2573 ha ) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.
  2. jedno miejsce nr 3 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy położone na części działki nr 931 o powierzchni 100 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.2287 ha ) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.

Ustrzyki Dolne, dnia 13.01.2009 r.
 
  Data publikacji   2009-01-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659907