Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 24 lipca 2009 r. do 07 września 2009 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

1) w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Naftowej 24/3,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Naftowej 24/4,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Naftowej 24/5,

2) w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

  • działka nr 2631 o pow. 0,2295 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2009-07-15

 
  Data publikacji   2009-07-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 105203