Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   O G Ł O S Z E N I E Gmina Ustrzyki Dolne , prosi zainteresowane osoby o złożenie oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych
 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ustrzyki Dolne , prosi zainteresowane osoby o złożenie oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ustrzykach Dolnych – plan wg niżej załączonego załącznika .

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2010 r.

Szczegółowe informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Artur Woźny – Wydział Oświaty przy ul. Wyzwolenia 7 w Ustrzykach Dolnych w godz. 800-1500 tel (013) 461 19-48 , 461 16-07
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej , na którą złożą się koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niżej zamieszczonym załączniku a w szczególności koszt za 1 km i koszt 1 kursu tygodniowo.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 12.11.2009 r. do godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul Kopernika 1 pokój nr 26 /sekretariat/ - w zamkniętych kopertach oznaczonych „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych .”

Kryterium wybory ofert – najniższa cena za 1 km  

 
  Data publikacji   2009-11-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 106547