Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie: Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: Poprawa warunków bezpieczeństwa...
 

Ogłoszenie: Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie:

”Poprawa warunków bezpieczeństwa i nośności gminnej drogi publicznej nr 119210R w miejscowości Teleśnica Oszwarowa”

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę obejmuje między innymi:

 1. Roboty pomiarowe trasy dróg w terenie podgórskim od km 0+000 – 1+008 – 1,008 km
 2. Pogłębienie zarośniętych ( odkrzaczenie na dl. 200 mb) i zamulonych rowów na długości 766 mb/ 536,20m3
 3. Ręczne plantowanie na czysto skarp i dna rowu – gr. Kat. IV - 2145,0 m2
 4. Formowanie i zagęszczanie nasypów – dosypanie obniżonych poboczy gruntem grubości w-wy 20 cm – 30,0 m3
 5. Mechaniczne oczyszczenie jezdni z darniny grub. w-wy do 10 cm na szerokości 2 x 0,50 m na długości 850,0 mb – 85,0 m3
 6. Wzmocnienie istniejącej jezdni smołowej przez wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej grubości 4 cm + 4 cm z asfaltobetonu na długości 1008 m o powierzchni - 4 213,50 m2
 7. Dosypanie obustronnych poboczy grubości w-wy 8 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm na szerokości 0,75 m o powierzchni – 1314,0 m2
 8. Odmuleniu rurociągów przepustów pod korpusem drogi na długości - 77,0 mb
 9. Ręczne wykonanie rowów odpływowych od wylotów przepustów na długości po 5,0 mb – 21,0 m3
 10. Odmulenie rurociągów przepustów pod zjazdami z rur ф 40 cm – 27,0 mb
 11. Wzmocnienie jezdni zjazdów przez wykonanie w-wy podbudowy gr.25 cm z tłucznia oraz nawierzchni asfaltowej gr 6 cm – 517,50 m2
 12. Uzupełnienie barier ochronnych stalowych jednostronnych nad przepustami i skarpami wzdłuż potoku – 171,0 mb
 13. Odnowienie oznakowania pionowego – montaż słupków do znaków drogowych wraz z montażem znaków drogowych – szt 2

Wartość zawartej umowy z Wykonawcą robót wynosi 484 854,84 zł

 

Więcej informacji w załącznikach poniżej.
 
  Data publikacji   2009-04-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106641