Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców.
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 26 czerwca 2009 r. do 07 sierpnia 2009 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny nr 20/1 położony w Trzciańcu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2009-06-26

 
  Data publikacji   2009-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 659876