Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 07 sierpnia 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
    • część działki nr 24/20 o powierzchni 250 m2 oznaczonej nr 1 (ogólna powierzchnia 0.08 ha), położonej we wsi Moczary,
    • część działki nr 24/20 o powierzchni 250 m2 oznaczonej nr 2 (ogólna powierzchnia 0.08 ha), położonej we wsi Moczary,
    • część działki nr 24/20 o powierzchni 250 m2 oznaczonej nr 3 (ogólna powierzchnia 0.08 ha), położonej we wsi Moczary,

Ustrzyki Dolne, dnia 24.07.2009 r.

 
  Data publikacji   2009-08-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659745