Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami…
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 10 lipca 2009 r. do 31 lipca 2009 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

1.w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • część działki nr 24/20 o powierzchni 400 m2 oznaczonej nr 1 (ogólna powierzchnia 0.08 ha), położonej we wsi Moczary,
  • część działki nr 24/20 o powierzchni 400 m2 oznaczonej nr 2 (ogólna powierzchnia 0.08 ha), położonej we wsi Moczary,
  • działkę nr 732/4 i część działki nr 732/5 o łącznej powierzchni 0.12 ha, położone w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 30.06.2009 r.

 
  Data publikacji   2009-07-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 103603