Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 15 maja 2009 r. do 29 czerwca 2009 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

1) w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 4/19,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Korczaka 4/23,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Placu Chopina 4/7,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Placu Chopina 6/6,

2) w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych:

  • działki nr nr: 1303/7, 1303/10 i 1303/11 o łącznej pow. 0,2845 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,

3) w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

  • działka nr 181/7 o pow. 0,0478 ha, położona w Równi, 4) w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 115/3 o pow. 0,0626 ha, położona w Bandrowie,

Ustrzyki Dolne, dnia 2009-05-15

 
  Data publikacji   2009-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106632