Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 14 lipca 2009 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

1) w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 115/4 o pow. 0,3990 ha, położona w Bandrowie,
  • działki nr nr:45/4, 45/5 i 317/6 o łącznej pow. 0,1419 ha, położone w Łodynie,

2) w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej:

  • działka nr 317/5 o pow. 0,0406 ha, położona w Łodynie.
Ustrzyki Dolne, dnia 2009-05-29
 
  Data publikacji   2009-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103536