Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym) przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 20 lutego 2009 r. do dnia 06 kwietnia 2009 r. wykaz nieruchomości (po byłym kąpielisku odkrytym), położonej w Ustrzykach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, składającej się z działek nr nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 ha.

Ustrzyki Dolne, dnia 2009-02-03

 
  Data publikacji   2009-02-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105082