Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 20800


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-01-21

 Nazwa pozycji Data
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 2017-03-23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopad 2017-03-23
Informacja, dniu 22 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 288/10 i 289/2 o łącznej powierzchni 0,2919 ha, położ 2016-12-29
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu przetwarzania odpadów gruzu w Ustrzykach Dolnych. 2016-12-19
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-12-14
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy 2016-12-12
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne Reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycz 2016-11-30
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-11-24
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-11-24
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-11-14
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika... 2016-11-08
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-11-07
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-11-03
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy... 2016-10-12
Unieważnienie ogłoszenia z dn. 30.12.2015r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2016-09-13
Unieważnienie ogłoszenia z dn. 30.12.2015r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2016-09-13
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-09-12
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-09-12
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-08-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-07-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-07-20
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-06-07
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-06-07
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-06-03
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX 2016-05-10
Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 06 maja 2016-05-06
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania "Parku pod Dębami" w Ustrzykach Dolnych- etap II". 2016-04-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży. Lokal mieszkalny nr 38 w budynku nr 4 przy ulicy Korczaka w Ustrzykach Dolnych... 2016-04-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 303/4 o powierzchni 0,0716 ha... 2016-04-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1329/1 o powierzchni.. 2016-04-15
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie mostu przez potok bez nazwy miejscowości Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok — Lesko-Ustrzyki Dolne  2016-04-08
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-04-06
Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. 2016-03-31
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-03-24
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2016-03-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-02-18
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Basenów Delfin o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-02-12
Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w związku z przystąpieniem do „Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy i przebudowy drogi Stańkowa — Zawadka położonej w gminie Ustrzyki Do 2016-02-05
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa — Leszczowate — Łodyna w km 2016-01-28
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2016-01-28
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy... 2016-01-21


  Ilość odwiedzin: 1952399