Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.
 

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Cel partnerstwa

Podnoszenie jakości kształcenia w Gminie Ustrzyki Dolne

Obszar współpracy partnerskiej:

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, wpisujących się w:

Oś Priorytetową IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Priorytet Inwestycyjny 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i Szkolenia.

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 
  Data publikacji   2016-03-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Joanna Socha - Kotula
 
  Ilość odwiedzin: 111030