Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XVII/217/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne ? przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerami działek 288/10 i 289/2 o łącznej powierzchni 0,2919 ha, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na działce 288/10 znajdują się do likwidacji: budynek murowany gospodarczo ? garażowy o powierzchni zabudowy 45 m2 oraz pozostałości po obiekcie budowlanym o wymiarach 6,0 m x 4,5 m i placu z płyt betonowych o powierzchni około 400 m2. Na przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr nr 288/10 i 289/2 pasem szerokości 6,00 m na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr nr 288/9, 288/11, 288/12, 288/14.

Cena nieruchomości netto: 158.000,00 ? zł.

 
  Data publikacji   2016-06-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96649