Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania "Parku pod Dębami" w Ustrzykach Dolnych- etap II".
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania "Parku pod Dębami" w Ustrzykach Dolnych- etap II".

Zasady konkursu:

 1. W ramach konkursu należy przygotować koncepcję "Parku pod Dębami" w Ustrzykach Dolnych ? etap II na obszarze zaznaczonym na mapie zasadniczej kolorem pomarańczowym będącej załącznikiem do regulaminu konkursu. (załącznik nr 1)
 2. Koncepcja powinna obejmować m.in.
  1. określenie programu funkcjonalnego i rozmieszczenie tego programu w przestrzeni (funkcjonalne zagospodarowanie terenów),
  2. uzyskanie powierzchni terenów zielonych,
  3. uzyskanie miejsc do wypoczynku, w tym również aktywnego, oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  4. rozwiązanie problemu obsługi komunikacyjnej (ciągi piesze i rowerowe) i parkingowej dla Ustrzyckiego Domu Kultury i "Parku pod Dębami", w tym kładka dla pieszych na rzece Strwiąż.
  5. utrzymanie oraz dodanie miejsc parkingowych z możliwością zmiany ich położenia na terenie obszaru objętego konkursem.
 3. Projekt należy wykonać w skali od 1:100 do 1:200. Powinien być sporządzony przez osobę posiadającą wszystkie uprawnienia do realizacji projektu lub w zespołach osób, w której przynajmniej jedna posiada wymienione uprawnienia.
 4. Czas trwania konkursu od 1 maja do 30 czerwca 2016 roku.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 lipca 2016 roku.
 6. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 3 000 złotych brutto, płatną na podstawie zawartej umowy o dzieło pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą oraz umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na rzecz Organizatora.
 7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora po zakończeniu konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 8. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.
 
  Data publikacji   2016-04-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96721