Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 08 kwietnia 2016r. do 29 kwietnia 2016r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, na czas nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • część działki nr 2783/6 o powierzchni 0,10 ha (ogólna powierzchni działki 1.3489 ha), położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Gen. Józefa Dwernickiego z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  • część działki nr 723 o powierzchni 0,0590 ha (ogólna powierzchnia działki 0,1328 ha), położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Działkowej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 1021/15 o powierzchni 8 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,1668 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wyzwolenia pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy. na okres dwóch sezonów (rok 2016 i 2017) od 01 maja do 31 października każdego roku - na rzecz dzierżawcy lokalu użytkowego, położonego w budynku nr 2 F.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016.03.31

 
  Data publikacji   2016-04-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96651