Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1b i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 09 września 2016r. do 30 września 2016r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.: W formie bezprzetargowej:

  • część działki nr 915/6 o powierzchni 15 m2 (ogólna powierzchnia działki 1,2355 ha) - położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Plac Chopina z przeznaczeniem na składowaniu opału ? na czas nieokreślony od dnia 01.12.2016r.
  • część działki nr 1313/1 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,1318 ha) - położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej z przeznaczeniem na parkowanie busów celem prowadzenia działalności związanej z odprawą podróżnych ? na czas nieokreślony od dnia 01.01.2017r.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016.08.30

 
  Data publikacji   2016-09-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111156