Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Informacja, dniu 22 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 288/10 i 289/2 o łącznej powierzchni 0,2919 ha, położ
 

INFORMACJA

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1490), informuję, że w dniu 22 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 288/10 i 289/2 o łącznej powierzchni 0,2919 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Powyższe nieruchomości uwidocznione są w księdze wieczystej nr KS2E/00036345/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Do przetargu zgłosiły się dwie osoby, z których jedna została dopuszczona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 158.000,00-zł. (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę sprzedaży nieruchomości w wysokości: 163.000,00- zł plus 37.490 zł podatku 23%VAT ? ogółem 200.490,00 zł (słownie: dwieście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Firma Dalia House Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa.

Ustrzyki Dolne dnia, 29.12.2016r.

 
  Data publikacji   2016-12-29


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96765