Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od 16.12.2016r. do 30.01.2017r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

  1. Niezabudowanych działek oznaczonych numerami 411/4 i 411/5 o łącznej powierzchni 0,0365 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych, na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości,
  2. Niezabudowanej działki oznaczonej numerem 411/2 o powierzchni 0,0222 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych, na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości,
  3. Niezabudowanej działki oznaczonej numerem 2731/2 o powierzchni 0,0224 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych, na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości,

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-12-09 <

 
  Data publikacji   2016-12-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96650