Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy od dnia 08.11.2016 r. do dnia 30.12.2016 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

 Nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 1840/2, 1841, 1843 i 1847/2 o łącznej powierzchni 2,2876 ha, położona w miejscowości Ustrzyki Dolne. Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym MONT-INOX Sp. z o.o. ul. Kiczury 1A, 38-500 Sanok. Jest ona zabudowana budynkami produkcyjno ? magazynowo - usługowymi stanowiącymi od gruntu odrębny przedmiot własności.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-11-08

 
  Data publikacji   2016-11-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93760