Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 1. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( teks jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm).
 2. Nazwa i adres organizatora: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
 3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: Organizator zamierza dokonać wyboru operatora na podstawie art.19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r poz. 113),
 4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy: Publiczny transport zbiorowy ? gminne przewozy pasażerskie
 5. Określenie sieci komunikacyjnej: Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Ustrzyki Dolne na liniach komunikacyjnych, na których Gmina Ustrzyki Dolne jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
 6. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia : 15.11.2017r.
 7. Planowana data rozpoczęcia realizacji zamówienia : 01.01.2018r.
 8. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (teks jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 1440 z późn. zm) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 9. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
  • tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 
  Data publikacji   2016-11-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału GKiOŚ Joanna Szczepanik
 
  Ilość odwiedzin: 111103